Używamy plików cookies

Poprzez kliknięcie na „Akceptacja wszystkich plików cookie” jest wyrażona zgoda na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia korzystania z nawigacji strony, analizowania wykorzystania strony i wsparcia naszych działań marketingowych. Polityka Prywatności >

Ustawienia plików cookie

Centrum preferencji prywatności

Podczas odwiedzania jakiejkolwiek strony internetowej, może ona przechowywać lub pobierać informacje z przeglądarki, głównie w formie plików cookie. Informacje te mogą dotyczyć użytkownika, jego preferencji lub urządzenia i są najczęściej wykorzystywane w celu zapewnienia, że witryna będzie działać tak, jak tego oczekują użytkownicy. Informacje zazwyczaj nie identyfikują bezpośrednio użytkownika, ale mogą zapewnić mu bardziej spersonalizowane doświadczenie w sieci. Ponieważ szanujemy prawo użytkownika do prywatności, użytkownik może zrezygnować z akceptowania niektórych rodzajów plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej i zmienić nasze ustawienia domyślne, należy kliknąć na poszczególne nagłówki kategorii. Jednakże blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na doświadczenia użytkownika związane z witryną i usługami, które możemy zaoferować.
Więcej informacji

Zarządzaj preferencjami zgody

+ - Ściśle niezbędne pliki cookie
Zawsze aktywne
Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.
+ - Pliki cookie wydajności
Te pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę internetową.
Strefa konkursowa dla mechaników i sprzedawców

Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszą firmą. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważnym zagadnieniem. Z tego powodu przestrzeganie surowych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych jest dla nas sprawą oczywistą. U podwalin ochrony danych leży kwestia przejrzystości. Dlatego zależy nam, aby zawsze mieli Państwo pewność, co do tego, w jakich przypadkach przechowujemy które z Państwa danych osobowych, w jakim celu je wykorzystujemy, ale także jak mogą Państwo ograniczyć ich wykorzystanie lub mu zapobiec. Nasze zasady dotyczące ochrony danych zostały opracowane w taki sposób, aby były zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

I. Administrator
MANN+HUMMEL FT Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Wrocławska 145,
63-800 GOSTYŃ, POLSKA
Tel. +48 65 572 89 00

II. Adres inspektora ochrony danych
Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod następującym adresem: data.protection@mann-hummel.com
MANN+HUMMEL FT Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Wrocławska 145,
63-800 GOSTYŃ, POLSKA

III. Podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie upoważnieni lub gdy wyrazili Państwo na to zgodę.
W przypadkach gdy uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO) służyć będzie jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 par. 1b RODO służyć będzie jako podstawa prawna. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przed podpisaniem umowy.

W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, art. 6 ust. 1 lit. c RODO służyć będzie jako podstawa prawna. Jako firma podlegamy ustawowo nałożonym obowiązkom przechowywania danych.
Jeżeli żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. d RODO służyć będzie jako podstawa prawna.
Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad tym pierwszym interesem, art. 6 ust. 1 lit. f RODO służyć będzie jako podstawa prawna przetwarzania.

IV. Odbiorca danych
Co do zasady, przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy otrzymaliśmy na to Państwa zgodę lub zezwolenie na mocy prawa. Dotyczy to również przekazywania danych osobom trzecim. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach marketingu bezpośredniego.

Państwa dane będą przetwarzane i wykorzystywane na terenie UE/EOG. W przypadku niektórych procesów konieczne jest jednak również przetwarzanie poza UE/EOG. Jeżeli Państwa dane są przetwarzane poza UE/EOG, podejmiemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że przetwarzanie jest zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych wynikającymi z art. 44 RODO. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe następującym odbiorcom zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych:
 - osobom trzecim, które wspierają nas w prowadzeniu strony internetowej,
 - w ramach grupy MANN+HUMMEL,
 - w ramach ważnego postępowania prawnego.

Podejmujemy również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed kradzieżą, inną formą utraty, niewłaściwym wykorzystaniem oraz wszelkim nieuprawnionym dostępem w trakcie przetwarzania.

V. Przysługujące Państwu prawa
Prawa osób, których dane dotyczą
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane, w rozumieniu RODO są Państwo wówczas osobą, której dotyczą dane. Państwa prawa zostały uregulowane w rozdziale III RODO. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych przetwarzanych przez administratora, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do odwołania, prawo do informacji, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody oraz prawo do niepodlegania decyzji opartej na wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniu.
Aby skorzystać z praw przysługujących Państwu jako osobie, której dane dotyczą, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: data.protection@mann-hummel.com

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego
Niezależnie od innych środków prawnych lub sądowych, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w kraju członkowskim, gdzie mają Państwo miejsce zamieszkania, w którym znajduje się miejsce Państwa pracy lub w którym domniemane naruszenie miało miejsce, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
Organ nadzorczy, do którego kierowana jest skarga, informuje skarżącego o statusie i wyniku rozpatrzenia skargi, w tym o możliwości podjęcia kroków prawnych zgodnie z art. 78 RODO.
Na mocy art. 77 RODO, mogą Państw skierować swoją skargę do polskiego organu ochrony danych (https://uodo.gov.pl/en)

VI. Zastrzeżenie prawa do zmiany polityki
Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszej polityki prywatności danych do przepisów prawnych.

VII. Strona www MANN+HUMMEL FT Poland
konkursy.filtron.pl
Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, ogólne informacje o tym procesie są automatycznie zapisywane w pliku protokołu. Służy to wyłącznie celom systemowym. Przechowywane dane dotyczące użytkowania nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi.

Następujące dane są zapisywane przy każdym wejściu na stronę internetową:
 - anonimizowane adresy IP
 - data i godzina złożenia żądania (GMT)
 - lokalizacja dostępu
 - komunikat informujący, czy „odpytywanie” (polling) zakończyło się sukcesem (kod statusu)
 - ilość przekazywanych danych
 - strona internetowa, na której miał miejsce dostęp
 - opis typu używanej przeglądarki
 - wykorzystywany system operacyjny
Powyższe dane nie są przekazywane osobom trzecim i nie przeprowadza się żadnej innej analizy, chyba że istnieje ku temu prawny obowiązek.

Kontakt
W przypadku kontaktu z nami, będziemy przechowywać Państwa dane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek konieczności prowadzenia dalszej korespondencji.

Dane osobowe są zbierane za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego w celu przetworzenia Państwa zapytania. Informacje obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*). Wszystkie inne szczegóły podawane są dobrowolnie.

Wszystkie dane zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania Państwa żądania, gdy cel nie ma już zastosowania i przechowywanie nie jest już konieczne, lub zastosowane zostanie ograniczone przetwarzanie, jeśli istnieją prawne lub w inny sposób nakazane zobowiązania do przechowywania.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeśli wyrazili Państwo zgodę
 - art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ w naszym uzasadnionym interesie leży udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania

MANN+HUMMEL International GmbH & Co. KG jest częścią grupy MANN+HUMMEL. W celu przetworzenia Państwa zapytania może być konieczne, abyśmy przekazali Państwa dane i żądania w ramach Grupy MANN+HUMMEL. Dane te nie będą w tym kontekście przekazywane innym podmiotom trzecim. Dane te będą wykorzystane wyłącznie do obsługi Państwa zapytania. Po całkowitym przetworzeniu Państwa wniosku dane te są w całości usuwane. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dane podlegają ustawowemu okresowi przechowywania danych lub innemu określonemu obowiązkowi przechowywania.

VIII. Pliki cookie
Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookie. Są to tymczasowe pliki cookie, usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Używamy również trwałych plików cookie. Są one automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od zastosowanego pliku cookie.
Stosowane są przez nas następujące rodzaje plików cookie:
 - Niezbędne pliki cookie
 - Pliki cookie analizujące wydajność
 - Pliki cookie dla celów marketingowych (marketingowe pliki cookie)

Podstawą prawną stosowania plików cookie jest:
 - art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 - art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Lista plików Cookie
Plik cookie to niewielka część danych (plik tekstowy), którą witryna internetowa - gdy jest odwiedzana przez użytkownika - prosi przeglądarkę użytkownika o zapisanie na jego urządzeniu w celu zapamiętania informacji o użytkowniku, takich jak preferowany język lub dane logowania. Te pliki cookie są przez nas ustawiane i nazywane plikami cookie pierwszej strony (pliki cookie tej samej firmy). Do celów reklamowych i marketingowych stosujemy również pliki cookie innych firm - które pochodzą z innej domeny niż domena odwiedzanej strony internetowej. Dokładniej mówiąc, używamy plików cookie i innych technologii śledzenia do następujących celów:

Ściśle niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Podgrupa plików cookie Pliki cookie Stosowane pliki cookie
konkursy.filtron.pl PHPSESSID Pierwsza strona
youtube.com SID, SIDCC, APISID, SAPISID, SSID, HSID, YSC, VISITOR_INFO1_LIVE, PREF, LOGIN_INFO, CONSENT, DEVICE_INFO Trzecich

Funkcjonalne pliki cookie
Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być one ustawione przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi zostały dodane do naszych stron internetowych. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo
Aktualnie nie używamy żadnych funkcjonalnych plików cookie

Pliki cookie wydajności
Te pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę internetową.

Podgrupa plików cookie Pliki cookie Stosowane pliki cookie
google.com gid, _ga_4CY9L5X4J9, _gcl_au, _ga Trzecich

Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami
Te pliki cookie mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, lecz opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i sprzętu internetowego. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, doświadcza mniej ukierunkowanych reklam.

Podgrupa plików cookie Pliki cookie Stosowane pliki cookie
facebook.com _fbp Trzecich

Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i są przekazywane przez niego do naszej witryny. W związku z tym użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to zrobić również automatycznie. W przypadku wyłączenia plików cookie dla naszej strony internetowej, korzystanie ze wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie może być niemożliwe.

Google
Na naszej stronie internetowej ładuje się kod JavaScript firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej: Google). W przypadku aktywacji JavaScript w przeglądarce i braku zainstalowanej blokady JavaScript, przeglądarka może przekazywać dane osobowe do Google. Aby całkowicie uniemożliwić wykonywanie kodu JavaScript przez Google, można zainstalować blokadę JavaScript (np. www.noscript.net lub www.ghostery.com).

Google ReCaptcha
Aby zapewnić wystarczające bezpieczeństwo danych podczas przesyłania formularzy kontaktowych i rejestracyjnych, korzystamy z usługi Google ReCaptcha.  Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google ReCaptcha jest używana na naszej stronie internetowej do rozróżnienia, czy dane do formularzy są wprowadzane przez osobę fizyczną, czy też nadużywane przez maszyny i zautomatyzowane przetwarzanie. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 par. 1 lit. f RODO. Usługa Google obejmuje przetwarzanie adresów IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google dla usługi ReCaptcha. W tym zakresie zastosowanie mają odmienne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych Google Inc. Dalsze informacje na temat wytycznych dotyczących ochrony danych firmy Google Inc. można znaleźć pod adresem www.google.de/intl/de/privacy lub www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

YouTube
Na naszej stronie internetowej ładuje się serwis YouTube firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View. Korzystamy z tej usługi, aby zaoferować użytkownikowi treści multimedialne. W celu skorzystania z tej usługi, wymagana jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a RODO. Podczas korzystania z usługi YouTube przeglądarka użytkownika może przekazywać dane osobowe do Google. Dalsze, szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy.

Link do mediów społecznościowych
Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy linki do naszych profili na Facebooku i Youtube. Klikając na odpowiedni symbol, można uzyskać dostęp do naszych profili na poszczególnych platformach mediów społecznościowych.

W wyniku tego połączenia operatorzy danej platformy mediów społecznościowych nie otrzymują od użytkownika żadnych danych. W przypadku kliknięcia na jeden z tych linków, użytkownik zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową danej sieci społecznościowej. W zależności od ustawień przeglądarki, odbywa się to poprzez otwarcie nowej karty lub wyskakującego okienka. Dopiero po zmianie adresu URL operator danej sieci społecznościowej pobiera i przetwarza dane użytkownika.
Więcej informacji na temat prywatności na Facebooku można znaleźć pod tym linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Piksel monitorowania konwersji Facebooka
Korzystamy z usługi Custom Audiences dostarczanej przez Facebook Inc (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA lub Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) w ramach naszej reklamy internetowej opartej na użytkowaniu. W tym celu w Facebook Ads Manager definiujemy grupy docelowe użytkowników na podstawie określonych cech, którym następnie wyświetlane są reklamy w ramach sieci Facebook. Użytkownicy są wybierani przez Facebook na podstawie informacji z ich profilu oraz innych danych dostarczanych w ramach korzystania z Facebooka. Jeśli użytkownik kliknie na reklamę, a następnie trafi na naszą stronę internetową, Facebook otrzymuje informację, że użytkownik kliknął na baner reklamowy za pośrednictwem piksela Facebooka osadzonego na naszej stronie internetowej.
Zasadniczo z danych dotyczących użytkowania generowana jest nieodwracalna i nieosobista suma kontrolna (wartość skrótu), która przesyłana jest do serwisu Facebook w celach analitycznych i marketingowych. W tym procesie ustawiany jest plik cookie Facebooka. Zbiera on informacje o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej (np. zachowanie związane z przeglądaniem witryny, odwiedzane podstrony itp.) W celu geograficznego kierowania reklam zapisywany i wykorzystywany jest również adres IP użytkownika.
Nie korzystamy z usługi Custom Audiences Facebooka poprzez listę klientów, ani z funkcji "zaawansowanego dopasowania".

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, a także możliwości ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności serwisu Facebook pod następującym linkiem https://www.facebook.com/policy.php. Więcej informacji na temat piksela Facebooka i jego działania można znaleźć pod następującym linkiem https://www.facebook.com/business/help/742478679120153. W ustawieniach konta na Facebooku można dokonać ustawień dotyczących tego, jakie reklamy są wyświetlane użytkownikowi na Facebooku.
Piksel Facebooka jest ustawiany wyłącznie za zgodą użytkownika. Wykorzystanie piksela, jak również przechowywanie plików cookie konwersji odbywa się odpowiednio na podstawie art. 6 par. 1 lit. a RODO

VIDEO
+